Osobné údaje


min. počet znakov 6

Firemné údaje


Adresa / Fakturačná adresa


Adresa prevádzky

Kontaktné údaje


Funkcia

Oblasť podnikania

Odvetvie podnikania

Kategórie záujmu

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré som uviedol pri registrácií pre spoločnosť Bučina DDD, spol. s r.o. a Kronoplus Ltd. za účelom registrácie. Som si vedomý/á svojich práv a povinností vyplývajúcich na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Som si vedomý, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať zrušením registrácie, alebo zaslaním požiadavky na e-mail ochranaou@bucina-ddd.sk. Viac informácií o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.bucina-ddd.sk.
Súhlasím s využitím registrácie za účelom zasielania obchodných oznámení, aktuálnych ponúk, aktuálnych informácií týkajúcich sa sortimentu a informácií týkajúcich sa na marketingových účelov.